Những loại thực phẩm không nên cấp đông

Việc bảo quản thực phẩm trong ngăn đông của tủ lạnh hoặc tủ cấp đông là việc làm thường xuyên của nhiều bà nội trợ bận rộn. Tuy nhiên, các chuyên gia về thực phẩm lại cho rằng, không phải loại thực phẩm nào được bảo quản trong ngăn đông cũng kéo dài thời gian sử dụng, Thậm chí nếu để thực phẩm trong ngăn đông còn làm hỏng và biến đổi chất lượng, khiến việc sử dụng mất chất dinh dưỡng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số loại thực phẩm không nên để trong tủ đông.

Việc bảo quản thực phẩm trong ngăn đông của tủ lạnh hoặc tủ cấp đông là việc làm thường xuyên của nhiều bà nội trợ bận rộn. Tuy nhiên, các chuyên gia về thực phẩm lại cho rằng, không phải loại thực phẩm nào được bảo quản trong ngăn đông cũng kéo dài thời gian sử dụng, Thậm chí nếu để thực phẩm trong ngăn đông còn làm hỏng và biến đổi chất lượng, khiến việc sử dụng mất chất dinh dưỡng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số loại thực phẩm không nên để trong tủ đông.