Thông tin thanh toán

Thông tin chuyển khoản ngân hàng

  • Chi nhánh Tân Bình
  • Số tài khoản: 0071003973955
  • Chủ TK : Nguyễn Triệu Thắng
  • Chi nhánh ngân hàng Ngã 7 Sài Gòn
  • Số tài khoản: 223765889
  • Chủ TK : Nguyễn Triệu Thắng