Nước mắm loại 1 80k/chai

Nước mắm loại 1 80k/chai