Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

180,000
- 10%

Rượu nếp gia truyền loại 1

70,000
- 7%

Gạo long lài – gạo RVT

22,500
- 10%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%

Mắm cá cơm Hoàng Đệ

85,000
- 11%

Mắm ruốc hủ lớn 500gr

75,000
- 6%

Bánh tráng cá bò

180,000
- 10%

Tôm tít gạch lớn 11-18 con kg

350,000
- 3%

Sơ ri khô ngâm rượu

180,000
- 10%

Mắm cá cơm Hoàng Đệ

85,000
- 11%

Mắm ruốc hủ lớn 500gr

75,000
- 6%
Mắm cá phèn Cẩm Thu

Mắm cá phèn Cẩm Thu 550gr

65,000
- 13%

Mắm tôm Hoàng Đệ hủ 800gr

120,000
- 11%

Mắm cá phèn Hoàng Đệ

65,000
- 13%

Mắm cá cơm Cẩm Thu

70,000
- 10%

Mắm cá linh Cẩm Thu

65,000
- 13%

Mắm tôm chà Bà Hai

95,000
- 14%

Mắm còng chua Cẩm Thu

125,000
- 14%

Mắm tôm chua hủ 550gr

95,000
- 14%
Mắm tôm chà Kim Sa

Mắm tôm chà Kim Sa

110,000
- 12%
mắ tôm gò công

Mắm tôm chua Gò Công hộp 850gr

120,000
- 25%

Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

180,000
- 10%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%

Mực trứng

310,000
- 7%

Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

190,000
- 12%

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

120,000
- 8%

Tôm khô loại 1

250,000
- 4%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít gạch bao ngon

180,000
- 10%

Tôm tít lột vỏ

320,000
- 9%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

145,000
- 9%

Khô cá ngát (loại nhỏ)

160,000
- 9%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

280,000
- 13%

Khô cá sặc

320,000

Khô cá đù size nhỏ

160,000
- 11%
chả cá

Chả cá 145k/kg

145,000
- 9%
Khô cá đổng 1 nắng

Khô cá đổng

150,000
- 6%

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

120,000
- 8%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%

Khô cá đuối

240,000
- 8%

Tôm tít lột vỏ

320,000
- 9%

Mực 1 nắng size lớn

420,000
- 2%

Khô cá kèo 500gr

160,000

Khô cá ngát (loại nhỏ)

160,000
- 9%