Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

180,000
- 10%

Rượu nếp gia truyền loại 1

70,000
- 7%

Gạo long lài – gạo RVT

22,500
- 10%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%

Mắm cá cơm Hoàng Đệ

85,000
- 11%

Mắm ruốc hủ lớn 500gr

75,000
- 6%

Bánh tráng cá bò

180,000
- 10%

Tôm tít gạch lớn 11-18 con kg

350,000
- 3%

Sơ ri khô ngâm rượu

180,000
- 10%

Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

180,000
- 10%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%

Mực trứng

310,000
- 7%

Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

190,000
- 12%

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

120,000
- 8%

Tôm khô loại 1

250,000
- 4%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít gạch bao ngon

180,000
- 10%

Tôm tít lột vỏ

320,000
- 9%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

145,000
- 9%

Khô cá ngát (loại nhỏ)

160,000
- 9%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

280,000
- 13%