Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

180,000
- 10%
Rượu nếp gia truyền loại 1

Rượu nếp gia truyền loại 1

70,000
- 7%
Gạo long lài – gạo RVT

Gạo long lài – gạo RVT

22,500
- 10%
Khô đù 1 nắng xẻ lớn

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%
Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%
Mắm cá cơm Hoàng Đệ

Mắm cá cơm Hoàng Đệ

85,000
- 11%
Mắm ruốc hủ lớn 500gr

Mắm ruốc hủ lớn 500gr

75,000
- 6%
Bánh tráng cá bò

Bánh tráng cá bò

180,000
- 10%
Tôm tít gạch lớn 11-18 con kg

Tôm tít gạch lớn 11-18 con kg

350,000
- 3%
Sơ ri khô ngâm rượu

Sơ ri khô ngâm rượu

180,000
- 10%
Mắm cá cơm Hoàng Đệ

Mắm cá cơm Hoàng Đệ

85,000
- 11%
Mắm ruốc hủ lớn 500gr

Mắm ruốc hủ lớn 500gr

75,000
- 6%
Mắm cá phèn Cẩm Thu 550gr

Mắm cá phèn Cẩm Thu 550gr

65,000
- 13%
Mắm tôm Hoàng Đệ hủ 800gr

Mắm tôm Hoàng Đệ hủ 800gr

120,000
- 11%
Mắm cá phèn Hoàng Đệ

Mắm cá phèn Hoàng Đệ

65,000
- 13%
Mắm cá cơm Cẩm Thu

Mắm cá cơm Cẩm Thu

70,000
- 10%
Mắm cá linh Cẩm Thu

Mắm cá linh Cẩm Thu

65,000
- 13%
Mắm tôm chà Bà Hai

Mắm tôm chà Bà Hai

95,000
- 14%
Mắm còng chua Cẩm Thu

Mắm còng chua Cẩm Thu

125,000
- 14%
Mắm tôm chua hủ 550gr

Mắm tôm chua hủ 550gr

95,000
- 14%
Mắm tôm chà Kim Sa

Mắm tôm chà Kim Sa

110,000
- 12%
Mắm tôm chua Gò Công hộp 850gr

Mắm tôm chua Gò Công hộp 850gr

120,000
- 25%
Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

Mực ke 180.000đ/ 0.5kg

180,000
- 10%
Khô đù 1 nắng xẻ lớn

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%
Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%
Mực trứng

Mực trứng

310,000
- 7%
Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

190,000
- 12%
Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

120,000
- 8%
Tôm khô loại 1

Tôm khô loại 1

250,000
- 4%
Tôm tít gạch bao ngon

Tôm tít gạch bao ngon

180,000
- 10%
Tôm tít lột vỏ

Tôm tít lột vỏ

360,000
- 5%
Khô cá chình biển (cá chình bông)

Khô cá chình biển (cá chình bông)

145,000
- 9%
Khô cá ngát (loại nhỏ)

Khô cá ngát (loại nhỏ)

160,000
- 9%
Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

280,000
- 13%
Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

120,000
- 8%
Khô đù 1 nắng xẻ lớn

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

260,000
- 7%
Khô cá đuối

Khô cá đuối

240,000
- 8%
Tôm tít lột vỏ

Tôm tít lột vỏ

360,000
- 5%
Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

160,000
- 9%
Khô cá kèo 500gr

Khô cá kèo 500gr

160,000
Cá đù 1 nắng size lớn

Cá đù 1 nắng size lớn

180,000
- 8%
Khô cá đổng

Khô cá đổng

150,000
- 6%
Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

190,000
- 12%
Tôm tích ép bánh tráng

Tôm tích ép bánh tráng

180,000
- 10%
Mực 1 nắng size lớn

Mực 1 nắng size lớn

420,000
- 2%