mực ke 180.000đ/ 0.5kg

200,000 180,000
- 10%

Rượu nếp gia truyền loại 1

55,000 50,000
- 9%

Gạo long lài – gạo RVT

25,000 22,500
- 10%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

280,000 260,000
- 7%

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

175,000 160,000
- 9%

Mắm cá cơm Hoàng Đệ

95,000 85,000
- 11%

Mắm ruốc hủ lớn 500gr

80,000 75,000
- 6%

Bánh tráng cá bò

200,000 180,000
- 10%

Tôm tít gạch lớn 11-18 con kg

360,000 350,000
- 3%

Sơ ri khô ngâm rượu

200,000 180,000
- 10%

mực ke 180.000đ/ 0.5kg

200,000 180,000
- 10%

Khô đù 1 nắng xẻ lớn

280,000 260,000
- 7%

Cá đù 1 nắng xẻ size nhỏ

175,000 160,000
- 9%

Mực trứng

335,000 310,000
- 7%

Khô đù xẻ 1 nắng rút xương

215,000 190,000
- 12%

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

130,000 120,000
- 8%

Tôm khô loại 1

260,000 250,000
- 4%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít gạch bao ngon

200,000 180,000
- 10%

Tôm tít lột vỏ

350,000 320,000
- 9%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

160,000 145,000
- 9%

Khô cá ngát (loại nhỏ)

175,000 160,000
- 9%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

320,000 280,000
- 13%