Khô cá đù size nhỏ

160,000 145,000
- 9%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít luộc nguyên vỏ

200,000 180,000
- 10%
Mắm cá phèn Cẩm Thu

Mắm cá phèn Cẩm Thu 550gr

90,000 80,000
- 11%

Tôm tít đã bóc vỏ

185,000 175,000
- 5%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

160,000 145,000
- 9%

Khô cá ngát một nắng (loại nhỏ)

250,000 220,000
- 12%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

320,000 280,000
- 13%
khô cá đuối 1 nắng

Khô cá đuối 1 nắng

280,000 250,000
- 11%
Khô cá đổng 1 nắng

Khô cá đổng 1 nắng

200,000 180,000
- 10%

Khô mực loại 40-50 con/kg

700,000 600,000
- 14%

Khô cá ngát một nắng

200,000 180,000
- 10%

Bánh tráng cá cơm Gò Công

320,000 300,000
- 6%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít luộc nguyên vỏ

200,000 180,000
- 10%

Tôm tít đã bóc vỏ

185,000 175,000
- 5%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

160,000 145,000
- 9%

Khô cá ngát một nắng (loại nhỏ)

250,000 220,000
- 12%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

320,000 280,000
- 13%
khô cá đuối 1 nắng

Khô cá đuối 1 nắng

280,000 250,000
- 11%
Khô cá đổng 1 nắng

Khô cá đổng 1 nắng

200,000 180,000
- 10%

Khô mực loại 40-50 con/kg

700,000 600,000
- 14%

Khô cá ngát một nắng

200,000 180,000
- 10%

Bánh tráng cá cơm Gò Công

320,000 300,000
- 6%

Tôm tích ép bánh tráng

110,000 100,000
- 9%

Khô cá kèo 500gr

160,000