Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

130,000 120,000
- 8%

Tôm khô loại 1

260,000 250,000
- 4%

Khô cá đù size nhỏ

200,000 180,000
- 10%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít gạch bao ngon

200,000 180,000
- 10%
Mắm cá phèn Cẩm Thu

Mắm cá phèn Cẩm Thu 550gr

90,000 80,000
- 11%

Tôm tít lột vỏ

185,000 175,000
- 5%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

160,000 145,000
- 9%

Khô cá ngát một nắng (loại nhỏ)

250,000 220,000
- 12%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

320,000 280,000
- 13%
khô cá đuối 1 nắng

Khô cá đuối 1 nắng

280,000 260,000
- 7%
Khô cá đổng 1 nắng

Khô cá đổng 1 nắng

200,000 180,000
- 10%

Khô mực loại 40-50 con/kg

700,000 600,000
- 14%

Mực sữa xẻ khô loại 150 con/kg

130,000 120,000
- 8%

Tôm khô loại 1

260,000 250,000
- 4%
tôm tít nguyên vỏ

Tôm tít gạch bao ngon

200,000 180,000
- 10%

Tôm tít lột vỏ

185,000 175,000
- 5%
Khô cá chình bông

Khô cá chình biển (cá chình bông)

160,000 145,000
- 9%

Khô cá ngát một nắng (loại nhỏ)

250,000 220,000
- 12%

Khô cá ngát 1 nắng (loại lớn)

320,000 280,000
- 13%
khô cá đuối 1 nắng

Khô cá đuối 1 nắng

280,000 260,000
- 7%
Khô cá đổng 1 nắng

Khô cá đổng 1 nắng

200,000 180,000
- 10%

Khô mực loại 40-50 con/kg

700,000 600,000
- 14%

Khô cá ngát một nắng

200,000 180,000
- 10%

Bánh tráng cá cơm Gò Công

350,000 330,000
- 6%